عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

غزالی

تغییر عنوان از: ابو حامد محمد غزالی
انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- ابوحامد محمد غزالي (۴۵۰ ـ ۵۰۵ ه.ق)
 • ↓۲- مقالات مرتبط

ابوحامد محمد غزالي (۴۵۰ ـ ۵۰۵ ه.ق)

غزالي دانشمند پرآوازۀ اسلامی و ايرانی است. در حيات خود دوره‌هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. با آنكه در نظاميۀ بغداد، در اوج شهرت علمي بود، به يك‌باره همه را رها كرد و ساليان سال در گمنامي به سفر ظاهري و باطني پرداخت و راه عرفان و تصوف را برگزيد.

غزالي آثار فراواني از جمله، احياء العلوم، جواهر القرآن، مشكاة الانوار نوشته است كه در انديشه‌وران پس از خود جايگاه ويژه‌اي يافت و سرانجام در سال ۵۰۵ق وفات نمود.

مقالات مرتبط

عناوین دیگر این نوشتار
 • غزالی (عنوان اصلی)
 • ابو حامد محمد غزالی
 • ابوحامد محمد غزالی
مربوط به دسته های: قرن پنجم و ششم هجری -