عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

ابونصر سراج

دربارة زندگي ابونصر سراج طوسي اطلاع چنداني در دست نيست، ولي به «طاووس الفقرا» ملقب است و بيشترين عامل شهرت سراج، كتاب مهم اللمع است كه از كتب معتبر عارفان به‌شمار مي‌آيد. طوسي در سال ۳۷۸ق وفات نموده است.مربوط به دسته های:قرن اول تا چهارم هجری -