عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

ابوطالب مکی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست

ابوطالب مكي

در تذكره‌ها دربارة وي اطلاع زيادي نيامده است. همچنان كه شهيد مطهري مي‌گويد: بيشترين شهرتش به‌خاطر كتاب مهم و معروف قوت القلوب است.

عين‌القضات همداني در وصف اين كتاب مي‌گويد:

«در دقايق طريقت مانند اين كتاب در عالم اسلام تصنيف نگشته است». [۱]

وي در سال ۳۸۳ يا ۳۸۶ق درگذشته است.

مقالات مرتبط

پانویس

۱. ملاعبدالرحمن جامي، نفحات الانس، تعليقات، ص۷۲۴

مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -