عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

ابوسعید خراز

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- ابوسعيد خراز
 • ↓۲- مقالات مرتبط

ابوسعيد خراز

وي از عارفان بزرگ است تا جايي كه خواجه عبدالله انصاري، او را از جنيد نيز برتر مي‌داند. تصانيف فراواني همانند؛ كتاب الصدق، درجات المريدين، كتاب السر، كتاب الكشف و البيان و كتاب الحقائق دارد. وي در سال ۲۷۹ق وفات يافته و پيروان او به «سلسلة خرازيه» شهرت دارند.

مقالات مرتبط

مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -