عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > ابوحامد محمد غزالی

غزالی

تغییر عنوان از: ابوحامد محمد غزالی
انتشار: جمعه ۱۴ شعبان ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- ابوحامد محمد غزالي (۴۵۰ ـ ۵۰۵ ه.ق)
 • ↓۲- مقالات مرتبط

ابوحامد محمد غزالي (۴۵۰ ـ ۵۰۵ ه.ق)

غزالي دانشمند پرآوازۀ اسلامی و ايرانی است. در حيات خود دوره‌هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. با آنكه در نظاميۀ بغداد، در اوج شهرت علمي بود، به يك‌باره همه را رها كرد و ساليان سال در گمنامي به سفر ظاهري و باطني پرداخت و راه عرفان و تصوف را برگزيد.

غزالي آثار فراواني از جمله، احياء العلوم، جواهر القرآن، مشكاة الانوار نوشته است كه در انديشه‌وران پس از خود جايگاه ويژه‌اي يافت و سرانجام در سال ۵۰۵ق وفات نمود.

مقالات مرتبط

عناوین دیگر این نوشتار
 • غزالی (عنوان اصلی)
 • ابو حامد محمد غزالی
 • ابوحامد محمد غزالی