عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
اخبار
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > اخبار > گزارشی از کتاب «تحریررساله الولایه شمس الوحی تبریزی»

گزارشی از کتاب «تحریررساله الولایه شمس الوحی تبریزی»

انتشار: چهارشنبه ۲۱ رجب ۱۴۳۵

مرحوم علامه طباطبايي ره در کتاب «رسالة الولايه» در پنج فصل با استفاده از ادله عقلي و نقلي به اثبات راه عرفان و مقام ولايت و باز بودن اين راه و بيان طريق باريابي به اين مقام منيع مي پردازد...

به گزارش پایگاه عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت به نقل از اسراءنیوز، کتاب «تحرير رسالة الولايهٴ شمس الوحي تبريزي»، تأليف حکيم متأله،آيت الله جوادي آملي است که محصول تدريس کتاب «رسالة الولايهٴ» علامه محمد حسين طباطبايي (ره) می باشد.

اين کتاب در پژوهشکده علوم عقلي پژوهشگاه علوم وحياني معارج به همت پژوهشگران تنظيم و نگارش و با ملاحظه، بازنگري، اصلاح، تکميل و افزودن «اشارات» از سوي آيت الله جوادي آملي تأليف و تدوين شد.

*گزيده اي از محتواي کتاب

مرحوم علامه طبايي ره در کتاب «رسالة الولايه» در پنج فصل با استفاده از ادله عقلي و نقلي به اثبات راه عرفان و مقام ولايت و باز بودن اين راه و بيان طريق باريابي به اين مقام منيع مي پردازد. عناوين اين فصول عبارت است از:

فصل اول: باطن داشتن ظاهر دين.

فصل دوم: سنخ اسرار باطني شريعت.

فصل سوم: اختصاصي نبودن دستيابي به امور دروني و حقايق باطني.

فصل چهارم: راه رسيدن به امور و حقايق باطني.

فصل پنجم: آنچه انسان با کمال خويش به آن مي رسد.

استاد علامه طباطبايي ره چون خود همانند بعضي از اساتيد خاص خويش سالک اين طريقت و راهي اين راه بود، توانست سفر نامه‌اي بنويسد که همان «رسالهٴ ولايت» است. زندگينامه در متن تاريخ مي‌گذرد و «سفرنامه»، «سير من الخلق الي الحق» را بازگو مي کند و انسان سالک تا اين طريق را نرفت و راه را از نزديک نپيمود، توان بازگويايي اسرار آن را ندارد، همچنان توفيق بازگو کردن همه اسرار براي ديگران، نصيب همهٴ ره پويان اين راه نشد، يا بعضي نخواستند بگويند؛ ولي حضرت علامه طباطبايي از معدود علماي راهي اين راه بود که به مقدار اينکه راه را طي کرد توانست رموز آن را براي ديگران بازگو کند؛ يعني «مشهود» را «مبرهن» کند. آن توانايي در استاد علامه بود که «حضور» را «حصول» و «مشهود» را «مفهوم» و «عرفان» را در خدمت قرآن «برهان» کند؛ به قلم بياورد و بتواند آنچه را يافت مستدل کند.

«تحرير رسالة الولايهٴ شمس الوحي تبريزي»، شامل: مقدمه اي درباره «علم عرفان»، تحرير مقدمهٴ کتاب رسالة الولايه و بيان عصاره اي از محتواي آن و تحرير فصول پنج گانه است. هر فصل از فصول پنج گانه نيز داراي دو مقام: مقام اول ادله عقلي و مقام دوم ادله نقلي، و هر مقام نيز شامل تحرير اجمالي، تحرير تفصيلي و اشارات است.

این کتاب «تحرير رسالة الولايهٴ شمس الوحي تبريزي» مراحل پایانی آماده سازی و تدوین را پشت سر گذاشته و به زودی پس از چاپ و نشر، به بازار کتاب کشور عرضه خواهد شد.