عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > در سخن از آسمان‌های هفتگانه، گویی آسمان بالای سر ما مورد نظر نیست؛ آیا این مسئله با اعتقاد به جسمانی بودن معراج سازگار است؟

در سخن از آسمان‌های هفتگانه، گویی آسمان بالای سر ما مورد نظر نیست؛ آیا این مسئله با اعتقاد به جسمانی بودن معراج سازگار است؟

در سخن از آسمان‌هاي هفتگانه، گويي آسمان بالاي سر ما مورد نظر نيست؛ آيا اين مسئله با اعتقاد به جسماني بودن معراج پيامبر اكرم‌ صلي الله عليه و آله و سلم سازگار است؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۳۸ و ۳۹


يكم. معراج پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و سلم با جسم و روح آن حضرت همراه بود.

دوم. آنچه قرآن كريم درباره آسمان بيان فرموده است، با پندار كفار و ملحدان درباره آسمان فرق دارد، زيرا (لا‌تُفَتَّحُ لَهُم اَبوبُ السَّماء) [۱] ؛ درهاي آسمان به روي كفار بسته است.

از آنچه گذشت معلوم مي‌شود كه منظور، آسماني معنوي است، زيرا (واَوحي في كُلِّ سَماءٍ اَمرَها) [۲]؛ هر آسمان را به مسئول آن وانهاد. بدين ترتيب، آسمان‌هاي ظاهري در حكم ابدان و آسمان‌هاي معنوي به منزله غيب و ارواح آن آسمان‌ها هستند كه درهاي آن‌ها به روي كفار گشوده نخواهد شد و مدبرات امر نيز در حقيقت با ارواح اين آسمان‌ها مرتبطاند. در سايه اداره آسمان‌هاي باطني، آسمان‌هاي ظاهري نيز اداره مي‌شود.

سوم. در قرآن كريم آمده است: (اِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنيا بِزينَةٍ الكَواكِب) [۳]؛ ستاره‌هايي كه شما مي‌بينيد، همگي زينت آسمان اول هستند.

از مجموع مطالب فوق اين نتيجه حاصل مي‌شود كه منظور خدا از آسمان‌هاي هفتگانه، آسمان‌هاي معنوي است نه مادي و اين مسئله با معراج پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم هيچ منافاتي ندارد؛ چون معراج ايشان جسماني و روحاني بود.

پانویس

۱. سوره اعراف، آيه ۴۰.

۲. سوره فصّلت، آيه ۱۲.

۳. سوره صافات، آيه ۶.