عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتپرسش پاسختماس با ما
تلگرام

اینکه مرحوم علامه طهرانی درباره وصایت می‌فرمودند: «مثل مرحوم انصاری عمل می‌کنم» یعنی چه؟!

منظور مرحوم علامه از اینکه در مورد وصایت فرموده‌اند: من مى‌ خواهم در این مسأله مثل مرحوم أنصارى عمل کنم، چیست؟! لطفا با تفصیل بیشتری توضیح دهید.

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

آنچه حقیر از این عبارت می‌فهمم اینست که همانطور که در زمان مرحوم انصاری ایشان از معرفی رسمی شخصی خاص محذور داشتند مرحوم علامه نیز محذوراتی داشتند و لذا مثل مرحوم انصاری که ادامه راه را بر عهده فهم و درایت خود شاگردانی گذاشتند که مشتاق ادامه سیر بودند مرحوم علامه نیز از همین روش تبعیت نمودند.