عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا کسی که به شرک خفی مبتلاست یا درجات خفیفی از نفاق دارد، مورد شفاعت ائمه قرار می گیرد؟

آیا کسی که به شرک خفی مبتلاست یا درجات خفیفی از نفاق دارد، مورد شفاعت ائمه قرار می گیرد؟

آيا دين كسي كه به شرك خفي مبتلاست يا درجات خفيفي از نفاق دارد، مرضي خداست و مورد شفاعت ائمه قرار مي‌گيرد؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۷۱ و ۱۷۲


اگر كسي شرك خفيف داشته باشد، مؤمن است:

(وَ ما يُؤمنُ أكثرهم باللّهِ إلاّ و هُم مشركون).[۱] اكثر مؤمنان مشرك هستند و ريشه اين شرك ريا، قصور در توحيد و... است.

بر اساس برخي روايات، اين تعابير عاميانه كه «اگر فلان كس نبود، مشكل ما حل نمي‌شد»[۲] يا «اول خدا دوم طبيب»، با توحيد ناب سازگار نيست، زيرا خدا اولي است كه آخر هم هست و در قبال خدا موجود ديگري مؤثر نخواهد بود. به هر حال، اميد است اين‌گونه افراد به اذن حضرت حق مورد شفاعت ائمه واقع شوند.

پانویس

۱. سوره يوسف، آيه ۱۰۶.

۲. وسائل الشيعه، ج ۱۵، ص ۲۱۵.